..::: روانشناسی، تعلیم و تربیت :::..
..::: www.psychol.ir :::..
...... علی رضائی شریف ......

 
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

دومین همایش ملی روانشناسی مدرسه

توسط: rezaii در 19 شهريور 1393
دومین همایش ملی روانشناسی مدرسه در اردیبهشت ماه سال 1395 با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شهر اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد. بدینوسیله از تمامی دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دعوت بعمل می‌آید تا با ارسال آثار علمی خود در این همایش شرکت نمایند. با توجه به اینکه دانشگاه محقق اردبیلی در حیطه روانشناسی مدرسه فعالیت‌های گسترده‌ای دارد و اقدام به انتشار مجله روانشناسی مدرسه نیز می‌نماید، مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی روانشناسی مدرسه به چاپ خواهد رسید. شرکت در این همایش برای دانشجویان و پژوهشگران علوم رفتاری می‌تواند دارای بار علمی بسیار باشد. در ادامه محورهای دومین همایش ملی روانشناسی مدرسه را مشاهده می‌فرمایید.
مکان: دانشگاه محقق اردبیلی، آمفی تئاتر شهید خودسیانی
جهت ثبت نام و ارسال مقاله به سایت http://www.iscconferences.ir/schpsy/fa/ مراجعه نمائید.محورهای کنگره در ادامه ذکر شده است.

تفکر و زبان

توسط: rezaii در 10 آبان 1391
در یافت فایل تفکر و زبان از این قسمت

تحليل چند سطحي مشکلات رفتاری در بین دانش‏آموزان

توسط: rezaii در 7 اسفند 1390
پژوهش حاضر با هدف تحليل چند سطحي مشکلات رفتاری دانش‏آموزان 10 تا 18 ساله صورت پذيرفت. روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه از نوع پيمايشي است و از پرسشنامه‏هاي محقق ساخته پرسشنامه مدرسه و پرسشنامه مشکلات رفتاري YSR نظام سنجش مبتني بر تجربه آخنباخ استفاده گرديد. در سطح مدرسه 19 مدرسه و در سطح دانش آموز 1071 دانش آموز (475 پسر و 596 دختر) شاغل به تحصيل در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهر اردبيل به صورت نمونه‌گيري خوشه‏اي طبقه‌اي انتخاب شدند. در بررسي تاثيرات متغيرهاي مستقل بر مشکلات رفتاری دانش‏آموزان از روش آماری مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM)و يک مدل دو سطحي برای تحلیل داده‏ها استفاده شد. مدل مذکور شامل دو زير مدل در سطح يک و دو بود. مدل سطح يک رابطه متغير‏هاي فردي را با مشکلات هيجاني- رفتاري و مدل سطح دو رابطه متغير‏هاي سطح مدرسه را با مشکلات رفتاری شامل مي‏شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدارس مختلف در مشکلات رفتاری با هم تفاوت معنی دار دارند. در بررسي نتايج حاصل از تحليل داده‏ها در سطح فردي معلوم شد که در سطح اول بين برخی متغير‏هاي فردي با برخی مشکلات رفتاری دانش‏آموزان رابطه معناداري وجود دارد و در سطح دو امکانات مدارس، جو مدرسه و وضعيت اجتماعي اقتصادي مدارس با مشکلات رفتاری رابطه معني داري نشان داد ولی تعداد دانش‏آموزان مدارس پیش‌بین مشکلات رفتاری دانش آموزان نبود. امکانات مدارس، جو مدرسه، وضعيت اجتماعي اقتصادي مدارس به صورت جداگانه پیش بین‏های پراکندگی مشکلات رفتاری در بین مدارس می باشند، ولی به صورت همزمان واریانس اندکی از آن را تبیین می کنند.

دریافت فایل درس روانشناسی تربیتی

توسط: rezaii در 27 آبان 1390
جهت دریافت فایل پاور پوینت درس روانشناسی تربیتیاینجا کلیک نمائید

بررسي ديدگاه‏ دانش‏ آموزان درباره پيوند با مدرسه: يک مطاله کيفي به شیوه گروه های کانونی

توسط: rezaii در 19 آبان 1390
چکيده:
هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل موثر بر پيوند با مدرسه در بين دانش‏آموزان است. پيوند با مدرسه اشاره به ارتباطاتي دارد که فرد با مدرسه و ديگر جنبه‏ هاي زندگي تحصيلي دارد. روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه روش تحقيق كيفي از نوع گروه‏هاي کانوني و ابزار جمع آوري اطلاعات شامل مصاحبه نيمه ساختار يافته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانش‏آموزان‏ شهر اردبيل که در سال تحصيل 1389-90 مشغول به تحصيل بودند. براي اين منظور نمونه‏اي به حجم 12 گروه با حضور 84 نفر (42 پسر و 42 دختر) از دانش‏آموزان سوم ابتدائي، سوم راهنمائي و سوم دبيرستان به شيوه هدفمند از مدارس مناطق مختلف شهر انتخاب و در گروه‏هاي 7 نفري مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش تجزيه و تحليل داده‏ها در قالب كد گذاري آزاد و محوري انجام شد. نتايج حاصل از اين تحليل نشان مي‏دهد كه پيوند با مدرسه از شش مولفه دلبستگي به مدرسه از بعد سازماني، دلبستگي به معلمان، دلبستگي به کارکنان مدرسه، مشغوليت در مدرسه، باور به مدرسه و تعهد به مدرسه تشکيل شده است. مقولات استخراج شده نيز عبارتند از: عوامل مربوط به خود دانش‏ آموز، عوامل بافتي، عوامل آموزشگاهي و عوامل خانوادگي.
كليد واژگان:پيوند با مدرسه، بحث گروهي کانوني، دانش‏آموزان
چاپ در نشريه علمی پژوهشی مجله روانشناسی، لینک دانلود

نقش معرفت شناسی فلسفی در تحقیقات

توسط: rezaii در 17 آبان 1390
برای اینکه به مبانی آموزش تقدم فلسفه هر علم به آن علم و اهمیت فلسفه علم پي برد، بايد دانست که رابطه بین علم و فلسفه چه مسیری را طی کرده است. اولین بار ارسطو با تقسیم بندی علوم به سه بخش نظری، عملی و خلاق، در واقع فلسفه را مقدم بر علم قرار داد و آن را حوزه‏ای جهانی و وحدت بخش علوم دانست. در میان مسلمانان، در قرون وسطی، علم نسبت به فلسفه فرعي بود، با اینکه تأسیس نهادهای رسمی علمی مثل مدارس نظامیه در بغداد و نیشابور و در اوایل دوره رنسانس، تأسیس دانشگاه‏ها در اروپا آغازگر نوعی نقش معرفت شناختی بود. بدین صورت که از یک طرف تخصص گرایی و تشعب علوم باب شد و از طرف دیگر گرایش به اجباری کردن دروس پایه، برای اینکه همه دانشجویان در هر حوزه‏ای از دانشی مشترک برخوردار باشند در دانشگاه‏ها شکل گرفت و اطلاق واژه یونیورسیتی که در لاتین به معنی جهانی و کلی است و مؤید احساس نیاز به وحدت علوم است. در قرن نوزدهم دید و بینش ارسطویی تجدید می‏شود و پس از کانت، متفکران دیگری هم چون شیلر و هومبولت و فیخته به ترتیب به اهمیت دروس عمومی در مقابل اختصاصی، اهمیت دانشگاه برای شخصیت پروری نه اندیشه سازی و تأکید بر اصول و فلسفه همه دانش‏ها توجه خاصی کردند. نیچه و اورتگاگاست در مورد ضررهای تخصص گرایی و مهجور ماندن فلسفه نقدهایی نوشتند و هم چنان موضوع اهمیت فلسفه علوم در چرخه چالش برانگیز بحث‏های آکادمیک ادامه یافته است ( موران ، 2002).

كليد واژگان: معرفت شناسی، علوم کتابداری و اطلاع رسانی
چاپ در نشريه تحقيقات کتابداري و اطلاع ‏رساني دانشگاهي، سال چهل و چهارم ، شماره 53، ، ص 143-169
قبلی بعدی
بالا

کاربر عزیز,
امیدوارم مطالب سایت رضایت خاطر شما را فراهم نموده باشد.
مدیریت سایت