..::: روانشناسی، تعلیم و تربیت :::..
..::: www.psychol.ir :::..
...... علی رضائی شریف ......

 
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

وضعیت نیرو و سرمایه انسانی در سطح جهانی

توسط: rezaii در 30 خرداد 1394
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2015 در خصوص سرمایه های انسانی به مقایسه وضعیت کشورهای ‌جهان در خصوص نیروی انسانی، وضعیت آموزش و مهارت و به‌کار‌گیری نیروهای مهارت دیده و آموزش یافته در بازار کار کشورهای مختلف پرداحته است. در این گزارش فنلاند در صدر و ایران در رتبه 80 قرار گرفته است. در میان همه کشورهای جهان، ایران بعد از روسیه و آمریکا رتبه سوم را در فارغ‌التحصیلان رشته های مهندسی، عمران و شهر‌‌سازی داشته است. برای مطالعه بیشتر به سایت http://reports.weforum.org/human-capital-report-2015/ مراجعه نمایید.

تفکر و زبان

توسط: rezaii در 10 آبان 1391
در یافت فایل تفکر و زبان از این قسمت

تحليل چند سطحي مشکلات رفتاری در بین دانش‏آموزان

توسط: rezaii در 7 اسفند 1390
پژوهش حاضر با هدف تحليل چند سطحي مشکلات رفتاری دانش‏آموزان 10 تا 18 ساله صورت پذيرفت. روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه از نوع پيمايشي است و از پرسشنامه‏هاي محقق ساخته پرسشنامه مدرسه و پرسشنامه مشکلات رفتاري YSR نظام سنجش مبتني بر تجربه آخنباخ استفاده گرديد. در سطح مدرسه 19 مدرسه و در سطح دانش آموز 1071 دانش آموز (475 پسر و 596 دختر) شاغل به تحصيل در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهر اردبيل به صورت نمونه‌گيري خوشه‏اي طبقه‌اي انتخاب شدند. در بررسي تاثيرات متغيرهاي مستقل بر مشکلات رفتاری دانش‏آموزان از روش آماری مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM)و يک مدل دو سطحي برای تحلیل داده‏ها استفاده شد. مدل مذکور شامل دو زير مدل در سطح يک و دو بود. مدل سطح يک رابطه متغير‏هاي فردي را با مشکلات هيجاني- رفتاري و مدل سطح دو رابطه متغير‏هاي سطح مدرسه را با مشکلات رفتاری شامل مي‏شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدارس مختلف در مشکلات رفتاری با هم تفاوت معنی دار دارند. در بررسي نتايج حاصل از تحليل داده‏ها در سطح فردي معلوم شد که در سطح اول بين برخی متغير‏هاي فردي با برخی مشکلات رفتاری دانش‏آموزان رابطه معناداري وجود دارد و در سطح دو امکانات مدارس، جو مدرسه و وضعيت اجتماعي اقتصادي مدارس با مشکلات رفتاری رابطه معني داري نشان داد ولی تعداد دانش‏آموزان مدارس پیش‌بین مشکلات رفتاری دانش آموزان نبود. امکانات مدارس، جو مدرسه، وضعيت اجتماعي اقتصادي مدارس به صورت جداگانه پیش بین‏های پراکندگی مشکلات رفتاری در بین مدارس می باشند، ولی به صورت همزمان واریانس اندکی از آن را تبیین می کنند.

دریافت فایل درس روانشناسی تربیتی

توسط: rezaii در 27 آبان 1390
جهت دریافت فایل پاور پوینت درس روانشناسی تربیتیاینجا کلیک نمائید

بررسي ديدگاه‏ دانش‏ آموزان درباره پيوند با مدرسه: يک مطاله کيفي به شیوه گروه های کانونی

توسط: rezaii در 19 آبان 1390
چکيده:
هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل موثر بر پيوند با مدرسه در بين دانش‏آموزان است. پيوند با مدرسه اشاره به ارتباطاتي دارد که فرد با مدرسه و ديگر جنبه‏ هاي زندگي تحصيلي دارد. روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه روش تحقيق كيفي از نوع گروه‏هاي کانوني و ابزار جمع آوري اطلاعات شامل مصاحبه نيمه ساختار يافته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانش‏آموزان‏ شهر اردبيل که در سال تحصيل 1389-90 مشغول به تحصيل بودند. براي اين منظور نمونه‏اي به حجم 12 گروه با حضور 84 نفر (42 پسر و 42 دختر) از دانش‏آموزان سوم ابتدائي، سوم راهنمائي و سوم دبيرستان به شيوه هدفمند از مدارس مناطق مختلف شهر انتخاب و در گروه‏هاي 7 نفري مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش تجزيه و تحليل داده‏ها در قالب كد گذاري آزاد و محوري انجام شد. نتايج حاصل از اين تحليل نشان مي‏دهد كه پيوند با مدرسه از شش مولفه دلبستگي به مدرسه از بعد سازماني، دلبستگي به معلمان، دلبستگي به کارکنان مدرسه، مشغوليت در مدرسه، باور به مدرسه و تعهد به مدرسه تشکيل شده است. مقولات استخراج شده نيز عبارتند از: عوامل مربوط به خود دانش‏ آموز، عوامل بافتي، عوامل آموزشگاهي و عوامل خانوادگي.
كليد واژگان:پيوند با مدرسه، بحث گروهي کانوني، دانش‏آموزان
چاپ در نشريه علمی پژوهشی مجله روانشناسی، لینک دانلود
قبلی بعدی
بالا

کاربر عزیز,
امیدوارم مطالب سایت رضایت خاطر شما را فراهم نموده باشد.
مدیریت سایت